สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
✨✨ขอพระองค์ทรงพระเจริญ✨✨
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหาร สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พนักงานและลูกจ้าง สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 143,233