ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครั้งที่ ๓

 

       สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

จำนวน ๔ รายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
คลิกดูรายละเอียด...ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 148,025