ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ ๒

ด้วย สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ ๒  จำนวน ๒ รายการ

๑.รถห้องเย็น ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.รถห้องเย็น ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คลิกดูรายละเอียด...ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 148,027