ประกาศรับสมัครงาน

วิธีสมัคร >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร เขียนใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 หมู่1 ถ.พัทลุง-ตรัง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

ในกรณีที่ไม่สามารถมาส่งใบสมัครได้ด้วยตัวเอง  สามารถนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสแกนและส่งมาทางอีเมลล์ pt_dairy@hotmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7-31 พค. 2561 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครด้านล่าง
v
v
v

Visitors: 161,925