พิธีทำบุญประจำปี ครั้งที่ ๑ ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

พิธีทำบุญประจำปี ครั้งที่ ๑ ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
Visitors: 148,019