งานถวายอาลัย และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

งานถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
Visitors: 148,024