เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเสด็จฯพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศ

       เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเสด็จฯพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย ๔.๐” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนม
       ซึ่งในปีนี้งานเทศกาลโคนมแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Visitors: 148,024