ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครตัวแทนจำหน่ายนมพัทลุง ชนิดพาสเจอร์ไรส์
ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา 
       ด้วยสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด มีความต้องการรับสมัครตัวแทนทำหน่ายนมพัทลุง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา 
โดยผู้ที่มีความสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนมพัทลุง ชนิดพาสเจอรไรส์
       สามารถ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 093-5838061 (คุณอนุชา) หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย สหกณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

Visitors: 148,025